Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění - platný od 1.3.2021
Celková prohlídka  600 Kč
Cílená lékařská prohlídka  300 Kč
Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele 600 Kč
Periodická prohlídka pro zaměstnavatele 300 Kč
Vyšetření pro řidičiský průkaz 500 Kč
Prodloužení řidičského průkazu 300 Kč
Prodloužení řid. průkazu nad 65 let 200 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz 500 Kč
Prodloužení zbrojního průkazu 400 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace pro zaměstnavatele 300 Kč
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace 400 Kč
Vystavení potravinářského průkazu 300 Kč
Potvrzení pro studium na VŠ 100 Kč
Potvrzení pro rekondiční pobyt nad 65 let 100 Kč
Posouzení bolestného a ztráty uplatnění 500 Kč
Vypracování zprávy o lékařském stavu pro pojišťovny, orgány státní správy apod. 500 Kč
Vyplnění žádosti o umístění do sociálního zařízení 300 Kč
Aplikace očkovací látky a i.v. injekce 250 Kč
Aplikace i.m. injekce   50 Kč
Fotokopie A4   10 Kč