Ceník výkonů nehrazených z pojištění

Celková prohlídka 400,- Kč
Cílené vyšetření na vlastní žádost ( řid. průkaz ) 200,- Kč
Aplikace injekční léčby a očkování, odběr krve ( na vlastní žádost ) 150,- Kč
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 200,- Kč
Krátký admin. úkon ( potvrzení o studiu, apod., vydání zdr. průkazu, výpis ze zdr. dokumentace ) 100,- Kč
Administrativní úkon ( vyplnění dotazníku, žádosti o lázně ..., zpráva o zdravotním stavu, apod.) 300,- Kč
Kopie zprávy na vlastní žádost 1 str.     1,- Kč

                                                                                                                                                Platí od 7.4. 2017